Àmbit Social

Mussara. Equitació Emocional

El Coaching acompanyat per cavalls és una modalitat dins de l’coaching tradicional que permet realitzar avenços realment sorprenents.

El cavall, per la seva condició de presa i per com es comunica amb el ramat, es basa principalment en la coherència que s’expressa per llenguatge no verbal. El o els clients tenen un continu feedback per part d’ells. Ens aporten metàfores en moviment que el client associa (d’una manera visual) en relació al seu objectiu, procés de canvi, etc.

Activitats

© Copyright - La Mussara Equitación Emocional - powered by Macredi20